Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) chcemy w klarowny sposób poinformować Państwa o sposobie i celu przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.

Jak pozyskaliśmy twoje dane osobowe?

Podczas składania zamówienia poprzez nasz sklep internetowy wezeizlacza.pl lub poprzez platformę allegro.pl pozyskaliśmy od ciebie niezbędne dane umożliwiające nam realizację zamówienia.

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej "ADO") jest VALVO-TEC Spółka z o.o. (zwany dalej "VALVO-TEC"), z siedzibą w Lublinie przy ulicy Anny Walentynowicz 5, NIP 563 168 76 06. Oznacza to, że VALVO-TEC ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i strzeże ich bezpieczeństwa.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez VALVO-TEC?

Podczas składania zamówienia wymagamy, przetwarzamy i gromadzimy wyłącznie niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia.

Danymi osobowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia są:

 • Imię i nazwisko
 • Adres dostawy zakupionych produktów
 • Numer telefonu
 • Adres email

W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe?

Głównym celem przetwarzania twoich danych osobowych jest prawidłowa realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia. Potrzebujemy twojego imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu aby zamówiony przez Ciebie towar dotarł we właściwe miejsce, a adres e-mail wymagany jest abyśmy mogli spełnić obowiązek informacyjny.

Dodatkowymi celami przetwarzania danych osobowych są:

 • wsparcie usług płatniczych
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez VALVO-TEC obowiązków wynikających z rachunkowych przepisów prawa)

Kto poza VALVO-TEC ma dostęp do przetwarzanych danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy kurierskie - w celu dostarczenia zamówionego towaru
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne

Twoje dane osobowe nigdy nie zostaną wykorzystane do celów marketingowych, jeśli nie otrzymaliśmy od Ciebie wyraźnej zgody na to. Dodatkowo nie mamy prawa wymagać takiej zgody przy realizacji umowy sprzedaży.

Jak długo przetwarzamy twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane tak krótko jak to możliwe. VALVO-TEC, jako sprzedawca ma obowiązek przechowywać dokumenty fiskalno-księowe przez okres 5 lat od czasu wystąpienia sprzedaży.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez VALVO-TEC danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Piki "cookies" i informacje systemowe

Podczas poruszania się po naszym sklepie, państwa przeglądarka przekazuje takie dane jak: 

 • adres IP,
 • wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer,
 • a także czas dostępu i przesłaną ilości danych

Pliki cookies

W trakcie korzystania z naszej go sklepu internetowego, mogą być zapisywane na Państwa urządzeniach pliki tekstowe, nazwane "cookies" (ciasteczka). Takie pliki zawierają dane pomagające przy kolejnych wizytach stron naszego sklepu korzystanie z procesu zakupowego. 

Celem plików cookies są m.in.

 • Utrzymywanie sesji zalogowanego użytkownika - wszystko po to, aby nie musieli Państwo podawać przy wejściu na każdą podstronę swojego loginu i hasła.
 • Rozpoznanie wielkości państwa urządzenia - kiedy odwiedzają Państwo nasz sklep z poziomu komputera lub smartfonu, wyświetlona zostaje odpowiednia wersja szablonu naszego sklepu.

Jeśli uważają Państwo, że takie pliki nie powinny być używane należy wyłączyć taką możliwość w Państwa przeglądarce internetowej

 • Mozilla Firefox
  W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
  Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.
 • Microsoft Internet Explorer
  W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje Internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
  Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • Google Chrome
  W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Ustawienia", następnie ustawienia "Zawansowane". W sekcji "Prywatność i bezpieczeństwo" należy kliknąć przycisk "Ustawienia treści". W sekcji "Pliki cookie" można zmienić ustawienia plików cookie.
 • Opera
  W menu "Narzędzia" należy wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Zaawansowane".
  O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji "Ciasteczka".
 • Safari
  W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje" i kliknąć ikonę "Bezpieczeństwo".
  W obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie.
 • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
  Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

Kontakt z VALVO-TEC w związku z danymi osobowymi

Kontakt z nami w celu uzyskania informacji, aktualizacji i innych sprawach związanych z danymi osobowymi jest możliwy pod adresem: biuro@wezeizlacza.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl