Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Węże i złącza.pl


§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Węże i złącza.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Valvo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Anny Walentynowicz 5 , Lublin NIP:9462735189, regon:527187737, numer KRS:0001075232, tel. 81 745 02 70, adres email: biuro@wezeizlacza.pl .
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Na cenę końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena Produktu oraz Koszt dostawy.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.


§2
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać wyłącznie przez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Termin realizacji zamówień podawany jest przy poszczególnych Produktach, z reguły czas wysyłki wynosi 24h od złożenia zamówienia i dokonania płatności.
 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia w sklepie wezeizlacza.pl to 7 dni roboczych, (obowiązuje w przypadku zamówień niestandardowych, specjalnych o wydłużaniu terminu realizacji zamówienia powyżej 48h klient zostanie o tym poinformowany)
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia poprawnego wpłynięcia zamówienia przez Sklep, który Klient otrzyma drogą mailową, mówiący o przyjęciu zamówienia do realizacji.


§3
Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Podczas zakupów Klient określa formę zapłaty za zakupy. Są to: płatność gotówkowa w siedzibie firmy, przelew standardowy, system bezpiecznych płatności PayU lub zapłata firmie kurierskiej za pobraniem.
 5. Jeżeli Klient pragnie zmienić formę płatności z jakichkolwiek przyczyn wymaga się jak najszybciej poinformować o tym fakcie pracowników sklepu, za pomocą dostępnych w zakładce "Kontakt" form komunikacji.
 6. Zamówienie ulega automatycznemu anulowaniu po 7 dniach braku płatności w przypadku przedpłaty.
 7. Opłacenie zamówienia w inny sposób niż wybrany podczas składania zamówienia nie jest równoznaczny z przyjęciem płatności przez Sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku kontaktu Klienta, o którym mowa w §3, pkt. 5 niniejszego regulaminu.


§4
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub płatności przez system PayU, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Sklep nie wysyła towaru na podstawie potwierdzenia przelewu przesłanego e-mailem. Wysyłka nastąpi dopiero po wpływie i zaksięgowaniu wpłaty.


§5
Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Możecie Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacji znajdującego się poniżej

  Valvo-Tec Spółka z o.o.
  ul. Anny Walentynowicz 5,
  20-328 Lublin
  Z dopiskiem: "zgłoszenie reklamacyjne"
               


§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności.

 2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć nam stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
  biuro@wezeizlacza.pl
  lub w formie pisemnej na adres:
  Valvo-Tec Spółka z o.o., ul.Anny Walentynowicz, 20-328 Lublin

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, będziecie Państwo musieli jedynie pokryć koszt odesłania towaru do nas.

  W każdym z tych przypadków zamieszczenie przez Państwa w korespondencji do nas numeru konta do zwrotu, znacznie przyspieszy całą procedurę.

  Ze zwrotem płatności wstrzymamy się od czasu otrzymania odesłanej rzeczy.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt przesyłki do naszej firmy).

 3. Możecie Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy możliwego do pobrania poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

  Valvo-Tec Spółka z o.o.
  ul. Anny Walentynowicz 5,
  20-328 Lublin
  Z dopiskiem: "odstąpienie od umowy"
               
   


  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

 4. W jakich sytuacjach nie ma możliwości odstąpienia od umowy?

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupów w Sklepie nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  A. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, dotyczy to zwłaszcza przewodów zakutych końcówkami wg życzenia i o długości zamówionej przez klienta.

  B. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  C. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  Dotyczy to zwłaszcza węży, rurek i przewodów odcinanych z większej rolki, sprzedawanych na metry.

  D. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  E. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  F. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


§7
Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Valvo-Tec Spółka z o.o., NIP: 9462735189 z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 5.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe nie są odsprzedawane podmiotom zewnętrznym. 
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Jednak nie jest ona wymaga do złożenia zamówienia
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,


§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl